Jak należy leczyć astmę?
Choroby

Jak należy leczyć astmę?

Astma to choroba atakująca układ oddechowy. Objawia się między innymi napadami duszności oraz kaszlem, który jest bardzo męczący i istotnie utrudnia funkcjonowanie.

Choroba ta zawsze wymaga leczenia. Jak wygląda leczenie astmy?

Współpraca pacjenta z lekarzem

Kiedy szukamy odpowiedzi na pytanie jak leczyć astmę, zawsze powinniśmy zacząć od omówienia współpracy pacjenta z lekarzem. Warto zaznaczyć, że im bardziej chory jest świadomy swojej choroby i zagrożeń z nią związanych, tym łatwiej będzie lekarzowi wdrożyć odpowiednie leczenie astmy mające na celu poprawę jakości życia pacjenta. Dobrym rozwiązaniem jest zawsze opracowanie wspólnie z pacjentem pisemnego planu leczenia, do którego będzie on mógł zajrzeć zawsze, kiedy zapomni najważniejsze informacje. W planie takim należy ująć:

– sposób zażywania leków;
– sposób, w jaki monitorować należy nasilenie choroby;
– dokładny opis sytuacji, w jakich niezbędna jest wizyta u lekarza;
– co robić w momencie, kiedy objawy choroby się zaostrzą.

Nie można zapomnieć o wymienieniu czynników, których pacjent powinien unikać, a które wywołują u niego atak choroby.

Leczenie farmakologiczne

Leki stosowane w leczeniu astmy dzieli się na kontrolujące chorobę oraz stosowane doraźne. Te pierwsze zażywane muszą być regularnie bez względu na to, czy w danym momencie występują u danej osoby objawy chorobowe czy też nie. Leki tego rodzaju w zdecydowanej większości przypadków nie wykazują natychmiastowego działania. Leki stosowane doraźnie zażywa się wówczas, gdy nasileniu ulegają objawy choroby. Nie wpływają one na złagodzenie procesu zapalnego, jaki toczy się w oskrzelach. Sprawiają natomiast, że oskrzela rozszerzają się, przez co nasilenie objawy zostaje zmniejszone. Kiedy zapotrzebowanie na leki doraźne zwiększa się, mamy najczęściej do czynienia z pogorszeniem kontroli astmy. Jest to jedno ze wskazań do szybciej wizyty u lekarza prowadzącego.

Astma jest chorobą, z którą można naprawdę normalnie żyć. Konieczne jest jednak jej odpowiednie leczenie, które uchroni nas przed występowaniem częstych ataków.

Dodaj komentarz